Directionează 20%

Alocă 20% din impozitul pe profit pentru construirea de locuinţe sociale Casă Dragă Casă!

Cel mai uşor mod de avea cu adevărat un impact major în viaţa unei familii nevoiaşe

Odată cu actualizarea Codului Fiscal în anul 2004, acesta prevede că orice companie poate direcţiona 20% din impozitul pe profit către un ONG care susţine o cauză socială. Însă, chiar şi în acest moment, puţini manageri ştiu că au această libertate de alegere, care nu îi costă absolut nimic!

Care sunt avantajele?

La nivel micro, compania care alege să direcţioneze 20% din impozitul pe profit către un ONG care susţine o cauză socială beneficiază de următoarele avantaje:

  • Libertatea de a alege destinaţia unei sume din banii tăi care, în alte condiţii, ar ajunge oricum la stat fără a şti de fapt destinaţia lor finală;
  • Contribuţia la o cauză nobilă printr-o procedură 100% transparentă, fără niciun fel de cheltuială.

La nivel macro, contribuţia fiecărei companii la acest program ar determina un progres semnificativ în soluţionarea şi prevenirea problemelor sociale.

Ce schimbare pot determina?

Poţi să te implici chiar acum prin mecanismul simplu de redirecţionare a 20% din impozitul pe profit şi, fără să cheltuieşti nimic, vei câştiga mult:

  • Vei creşte reputaţia companiei tale în comunitate prin asocierea cu o cauză socială derulată în beneficiul persoanelor vulnerabile social de către o organizaţie cu o vastă experienţă în domeniu;
  • Vei determina o mai mare competitivitate a companiei tale printr-o imagine îmbunătăţită de contribuţia la o cauză socială importantă;
  • Vei inspira mai mult respect în rândul angajaţilor, care vor fi mândri să lucreze pentru o companie care se implică în cauze sociale;
  • Vei beneficia de mai multă vizibilitate, cauzele dedicate persoanelor care nu au o locuinţă decentă şi sănătoasă fiind printre cele mai intens mediatizate în mediul social.

Sponsorizarea în bani sau bunuri

Cea mai întâlnită formă de implicare socială este cea a sponsorizării prin care o companie oferă o anumită sumă de bani sau o cantitate de bunuri unei entități nonprofit. Este o modalitate foarte facilă prin care o firmă poate susține o anumită cauză și care îi permite să beneficieze de deduceri.

Cadrul legal care reglementează sponsorizările este dat de legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministrului Finanțelor nr 994/2.08.1994 privind aplicarea legii și legea nr 571/2003 (Codul Fiscal), modificată.

Pentru persoane juridice (firme):

Potrivit Codului Fiscal, art 21, aliniatul 4, litera p: plătitorii de impozit pe profit au posibilitatea de a scădea din impozitul pe profit datorat sumele aferente sponsorizării și/sau mecenatului dacă sunt îndeplinite cumulative următoarele condiții:

a. sunt în limita a 0.3% din cifra de afaceri

b. nu depășesc 20% din impozitul pe profit datorat

Cum redirecţionez?

Modalitatea de direcţionare este foarte simplă: compania îşi calculează suma aferentă celor 20% din impozitul pe profit, apoi încheie un contract de sponsorizare cu ONG-ul susţinut, cheltuielile fiind deductibile.

Extras din Codul Fiscal, titlul 2, cap. II, art. 21, alin. 4, lit. p):

„(…) contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, (…) scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:

1.            3‰ (la mie) din cifra de afaceri;

2.            20% (la sută) din impozitul pe profit datorat.”

Exemplu de calcul:

Cifra de Afaceri (total venituri) = 100.000 lei

Cheltuieli = 80.000 lei

________________________________________

Profit impozabil = 20.000 lei

Impozitul aferent acestui profit (16%) = 3.200 lei

Se poate redirecţiona din impozit suma cea mai mică dintre:

3‰ din CA = 300 lei

20% din impozit = 640 lei

Deci, în acest caz, se poate deduce din impozit o sponsorizare de până la 300 lei.

În contabilitatea firmei, sponsorizarea va apărea astfel:

CA (total venituri)= 100.000 lei

Cheltuieli (incl. sponsorizarea) = 80.300 lei

___________________________________________

Profit impozabil = 19.700 + 300 (sponsorizarea) = 20.000 lei

Impozitul aferent acestui profit (16%) = 3.200 lei

Din acest impozit se scad cei 300 lei, acordaţi prin sponsorizare, şi se virează la stat 2.900 lei.

Sponsorizarea este o cheltuială nedeductibilă, nu i se aplică impozit de 16%. Sponsorizarea este deductibilă din impozit, dacă se încadrează în limitele impuse de Codul Fiscal (3‰ din Cifra de Afaceri şi 20% din impozit).

Evidenţa contabilă a sponsorizărilor:

Sponsorizarea în bani sau în bunuri se va consemna în evidența contabilă a sponsorului și a beneficiarului sponsorizării, dacă prin lege aceștia au obligația organizării și conducerii contabilității proprii, pe baza documentelor care atestă efectuarea plății sau predarea respectiv primirea bunurilor.

Sponsorul va efectua următoarele înregistrări contabile:

6582 – “Donaţii şi subvenţii acordate” = …%

5121 – Bancă (dacă se face prin virament)

5311 – Casă (dacă se face plata numerar)

6582 – “Donaţii şi subvenţii acordate” = 3XX (dacă sponsorizarea se face în produse)

În cazul bunurilor acestea se evaluează astfel:

  • la prețul de vânzare al sponsorului, fără TVA, în cazul în care bunurile sunt produse de sponsor;
  • la prețul de cumpărare de pe piață, fără TVA, în cazul în care sponsorul doar comercializează acele bunuri, fapt dovedit pe baza facturii fiscale de achiziționare;
  • la valoarea în vamă a bunurilor primite ca sponsorizare din străinătate.

 

Ce trebuie sa fac?

Totul se rezumă la încheierea unui Contract de Sponsorizare între compania dumneavoastră şi Asociaţia Casă Dragă Casă în baza căruia banii pot fi deduşi din impozitul pe profit.

 

Vă mulţumim în numele celor care visează la o locuinţă decentă, trainică şi sănătoasă!

Top